Kukourin Kasvumalli - projekti

Kukourin Kasvumalli - projektin rahoittajana toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, osana EU-ohjelmaa “Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma”.


Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteena on testata, validoida ja tuotteistaa sisäisesti kehitetty kasvumalli, joka onnistuessaan dramaattisesti kasvattaa Kukourin nykyistä ja tulevaa peliportfoliota kansainvälisillä markkinoilla.


Hankkeessa luodaan Kukourin organisaatioon uusi kehitystiimi ja uutta osaamista, joka pystyy hyödyntämään erityisesti Pixel Worlds-pelin valtavan kasvupotentiaalin. Hypoteesi on että yhdistämällä markkinakohtaista, kohdennettua vaikuttajaviestintää algoritmipohjaiseen, kuluttajakäyttäytymiseen pohjautuvaan käyttäjänhankintaan pystymme luomaan eri kohdemaissa kriittisen massan, joka on edellytyksenä Pixel Worldsin ja vastaavien pelien nopeaan ja pysyvään viraaliin sekä orgaaniseen kasvuun. Hyödyntämällä tämän-tyyppistä kasvumallia olemme jo nostaneet Pixel Worldsin hittituotteeksi Suomessa.